Sejlerskolens priser

 

Sejlerskolekurser og leje af en af sejlerskolens øvelsesbåde, er et tilbud til alle, men forudsætter medlemskab af sejlklubben. Du kan melde dig ind i klubben her.

 

For at leje en båd skal du have et duelighedsbevis for lystsejlere, med den praktiske del bestået i en sejlbåd, eller tilsvarende erfaring. Der er ikke tale om bådudlejning i kommerciel forstand, idet du som medlem af klubben er medejer af båden og desuden dækker lejen kun materialerne til bådens vedligehold og fornyelse, ikke den service der normalt ydes i forbindelse med bådudlejning. Derfor kan man heller ikke forvente reduktion i lejen, eller lynhurtig udbedring af fejl og mangler, hvis der opstår problemer undervejs. Opstår der problemer løser vi dem sammen som vi bedst kan, og klubben betaler evt. reservedele.                 

Sejlerskole

Sejladsundervisning - 1. sæson 1700,-

Sejladsundervisning - 2. sæson 1400,-

Kapsejladsundervisning - 1. sæson 1400,-

Bådleje

Startgebyr 50,-

Pr. dag 300,-

Leje for en hel sæson aftenkapsejlads 900,- pr. person

Tilmelding til sejlerskolekurser her.

Indmeldelse i klubben her.

Forespørgsler om muligheder for leje sendes til sejlerskole@faaborg-sejlklub.dk