Sejlerskolens bådpasserordning


Nuværende bådsmænd:

Jens tel: 61 77 22 93

Ole  tel: 23 35 45 79


Bådpasser-ordningen er oprettet med henblik på at få sejlerskolens både passet bedst muligt. Bådpasseren kan til gengæld benytte den båd han eller hun passer uden betaling.

 

Sejlerskolens leder kan udnævne et af klubbens medlemmer, som måtte ønske det, til bådpasser for én af sejlerskolens både. Bådpasseren forventes at passe båden, og kan som modydelse reservere båden hos sejlerskolens leder, og benytte den gratis, når den ikke i forvejen er reserveret af sejlerskolen, andre afdelinger i klubben eller er udlejet til en af klubbens medlemmer. Udnævnelsen af en bådpasser kan opsiges med virkning fra kalenderårets afslutning, eller i tilfælde af misligholdelse af båden eller bådpasser-funktionen med øjeblikkelig virkning. Bådpasseren kan fralægge sig sit hverv med øjeblikkelig virkning. Hvis der er flere af klubbens medlemmer som ønsker at få et job som bådpasser, kan jobbet gå på omgang hvert andet år. Ansvaret som bådpasser er personligt og kan ikke deles, mens opgaverne gerne må deles med andre.

 

Alle udgifter til almindeligt vedligehold afholdes af sejlklubben. Det samme gælder større udskiftninger, fornyelser og renovationer, som dog aftales med sejlklubben først. Sejlklubben stiller broplads til rådighed, hvor båden normalt skal ligge, med mindre den er af sted på tur. Sejlklubben stiller vinterplads, landsætning og søsætning til rådighed på sin egen grund og i forbindelse med klubbens fælles landsætning og søsætning. Bådpasseren forventes at benytte sig af dette og båden kan kun efter aftale vinteropbevares et andet sted. Bådpasseren forventes at påtage sig arbejdet med det almindelige vedligehold og forårsklargøring. Båden skal være klar til brug for sejlerskolen 1. maj. Forårsklargøringen indebærer følgende arbejde:

 

Bundmaling: Bunden skal højtryksspules ved landsætning. Den renses for rurer og andet fastsiddende snavs, og males om foråret normalt 1 eller 2 gange med VC17. Bundma­lingen rulles på med en korthåret rulle, og i øvrigt følges forskrifterne på malingsdåsen. Der bruges normalt 1½ dåse pr. lag, ubrugt opblandet VC17 kan bruges året efter.

 

Udvendig træ: Udendørs teaktræ skrubbes med vand og grydesvamp. Når træet er tørt igen (tidligst næste dag) behandles det evt. med teaktræsolie.

 

Rens og polering: Udendørs teaktræ skal skrubbes før arbejde på nærtliggende glasfiber. Al glasfiber på fribord, dæk, ruf og i cockpit skal have tre behandlinger. Vask, rens og polering.

 

Der vaskes med Fribordsrens eller Boat Shampoo, som blandes op med lunken vand efter forskrifterne på emballagen. Der bruges en spand og en børste, og en alm. svamp til det som sidder fast.

 

Rensningen foregår med et egnet glasfiberrensemiddel, og evt. med et let slibende rensemiddel.

 

Til Polering bruges et egnet poleremiddel. Tidligere brugte vi Custom Marine Polish, og polere twist, men nyere ”forseglende” produkter kan være nemmere at bruge. Følg anvisningerne på emballagen.

 

Reng. om læ:Om læ skal alt træværk og glasfiber tørres over med en klud som er vredet op i sæbevand. Der bruges almindeligt sæbe som f.eks. opvaske­middel. Genstridige mugpletter fjernes med Grundrens. Evt. tæpper rystes og bankes i det fri. Gardiner skal om nødvendigt vaskes og sættes op igen.

 

Søsætning: Søsætning foregår på den fælles søsætningsdag, og af hensyn til effektiviteten på denne dag skal bådene blot sættes i vandet og fortøjes på deres pladser.

 

Tilrigning: Masterne sættes på, og alle hynder og diverse udstyr lægges i skibet. Der refereres med udstyrslisten hvis en sådan stilles til rådighed. Motoren monteres. Riggen trimmes så den står godt, og der foretages en prøvesejlads hvor sejl, rig og motor afprøves og bringes i orden om nødvendigt.

 

Det forventes ikke at bådpasseren påtager sig større renoveringsarbejder på bådene. Disse må efter behov varetages af sejlklubben, evt. i samarbejde med bådpasseren.

 

Det forventes ikke at bådpasseren udbedrer skader eller mangler opstået ved andre brugeres brug. Instruktører og andre brugere forventes i første omgang selv at udbedre opståede skader eller mangler, og kan dernæst melde problemet til sejlerskolens leder. Meldes den slags problemer til bådpasseren kan han vælge at løse dem selv, eller at kontakte sejlerskolens leder.

 

Man kan betragte alle aftaler med undertegnede for at være en aftale med sejlklubben.

Formand sejlerskolen

Sune Hinz - Telf. 51 21 85 81