Onsdags kapsejlads

Nyt:

Husk vi hjælper hinanden med at rydde op i køkkenet !

Måltal på Bianca Lido opdateret (ny genoa) Faaborg Sejlklub arrangerer hver onsdag i sejler sæsonen, en hyggelig og venskabelig kapsejlads, hvor du får mulighed for - i trygge rammer - at sejle din båd under forskellige vejrforhold. Det giver godt sømandskab. Efter hver match møder du de øvrige deltagere i klubhuset, hvor dagens sejlads bliver drøftet og resultater, information m.m. bliver meddelt.

I klubhuset kan du købe brød, kaffe, øl og vand til klubbens faste lave priser. Alle sejlbåde kan deltage, der sejles efter gældende handikap-regler, således at forskellige bådtyper konkurrerer på lige vilkår.

Der vil som tidligere år være mulighed for at sejle i et tur løb uden gyldigt målerbrev, både i dette løb vil blive startet 5 min før første start og sejle på samme bane.

Ved interesse eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte kapsejladsudvalgets formand på mail: kapsejlads@faaborg-sejlklub.dk

Tilmeldte 2019