Vinter hilsen fra formanden

Her midt på vinteren er det tid til at kigge lidt tilbage på et meget travlt jubilæums år i vores klub og også tiden til at kigge frem mod den kommende sæson.

 

Først vil jeg gerne takke for den store opbakning der har været til alle de arrangementer der har været i forbindelse med jubilæet. Det blev sluttet af med en fantastisk afrigger fest, hvor der blev festet igennem til den lyse morgen. 

 

Det er også i år lykkes at samle folk nok til et navigations hold. Så under Georg´s kyndige ledelse kan vi også i år få uddannet nogle af vores sejlere i navigationens svære kunst. Der skal lyde held og lykke herfra.

 

Som tidligere nævnt er vores deltagelse i Sejlsportsligaen gået over al forventning, vores mål var at blive mellem de 13 bedste besætninger, så vi også var sikret en plads i ligaen i år. Med en flot 7. plads må vi sige at det til fulde er lykkes.

D. 17-2  kl.19.00 kommer Max og Michael Rode i sejlklubben og fortæller om klubbens deltagelse sidste år og hvilke forventninger vi har i år. Ved samme lejlighed vil vi også vise den film der er blevet lavet i forbindelse med klubbens jubilæum. 

Jeg håber at se mange af jer til dette arrangement, tilmelding er ikke nødvendig, I kan læse mere om det på hjemmesiden.

 

Igen i år er der torske spisning den sidste fredag i februar D. 27-2. Det er mesterkokken Anders Bangsgaard og hans ydmyg hjælper. Vi håber at mange af jer har lyst til at deltage i denne hyggelige aften.

Der er tilmelding på hjemmesiden.

 

Som tidligere nævnt arbejder vi på at afholde et SRC (VHF) kursus. Det vil komme til at foregå på SIMAC i Svendborg i weekenden 25-26 april med prøve den 7 maj. Der kan være 15 på holdet og prisen bliver ca. 400 kr+ undervisnings materialer.  Det vil komme mere info. og mulighed for tilmelding når de sidste ting er faldet på plads.

 

Der er allerrede nu mulighed for at tilmelde sig onsdags kapsejlads, Speed Cup og Tuco Cup på hjemmesiden. Så der er ingen undskyldning. Skynd jer at få jer tilmeldt, så vi kan få rigtig mange både på vandet til sommer.

 

Årets store arrangement bliver vores værtsskab af Sejlsportsligaen d. 21-23 august. Det bliver afholde i forbindelse med Faaborg OutDoor Event. Her får vi virkelig muligheden for at vise hvad sejlsporten kan. 

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er lige udsendt. Jeg håber at se mange af jer, så vi i fællesskab kan forme fremtiden for vores klub.

 

Vi ses snart på havnen :-)

 

 

Sejler hilsner 

 

Jakob Frost.

Hilsen fra en lidt træt men super glad formand

Hilsen fra en lidt træt men super glad formand

 

Først og fremmest vil jeg takke alle de glade og flittige hjælpere der gjorde det muligt endnu en gang at afholde et DM med glade sejlere, gode baner, fantastisk mad og godt gang i baren.
Det var dejligt at mærke den gode stemning mellem hjælperne. Selv om stævnet lå lidt senere end vi er vant til, lykkes det os at skaffe de folk vi skulle bruge. Det var dejligt at se både nye og vel- kendte ansigter.

L23 og Express sejlerne har meldt meget positivt tilbage. Det gør mig virkelig stolt at stå i spidsen for VORES klub efter sådanne en uge.

TUCO CUP afholdes d.30 august. Jeg vil opfordre så mange medlemmer som muligt til at deltage. så vi kan få en hyggelig dag på vandet og ikke mindst en hyggelig aften i klubben. Der er både løb for kapsejlere og løb for tursejlere uden målerbrev. Så som jeg ser det, er der ingen undskyldning for at vi samler rigtig mange til endnu en hyggelig dag i klubben.

Tilmeldning er på www.faaborg-sejlklub.dk 

Håber vi ses.

I den kommende weekend er der Faaborg outdoor event, hvor Faaborg Sejlklub også deltager. Vores SUP afdeling er med til at arrangere SUP DM flatwater.
Ungdomsafdelingen er på Klinten med Krabbeklub og jollesejlads. SUP afdelingen er også på Klinten med mulighed for prøvetur.

Hvis der er nogle børn eller forældre i ungdomsafdelingen der har lyst til at hjælpe et på timer i løbet af weekenden, ville der være dejligt. I kan eventuet henvende jer til mig på 20166609 for nærmere aftale.

Vores ønskede samarbejde med kommunens skoler begynder så småt at komme igang. Vi får besøg af en 3 klasse i september. Hvor de unge ud over at prøve at sejle, også skal have undervisning i naturfag med udgangspunkt i sejlsporten. Jeg håber virkelig vi over de kommende år for udbygget sådanne samarbejder.

De af Klubbens medlemmer der har lyst og tid opfordres til at tage en tur til Århus sejlklub i forbindelse med det 4. og sidste ligastævne d. 5.- 7. september. Som bekendt deltager FSK og kæmper om at bevare en plads blandt de 13 bedste klubber i Danmark.
Sjovest vil det være hvis vi FSKer kan mødes i Århus om søndagen d. 7/8 hvor det endelige resultat gøres op. – Forhåbentlig for at fejre at pladsen i ligaen er sikret for 2015.

Husk at sætte kryds i kalenderen d.25 Oktober, hvor der er standernedtagning og afriggerfest. Håber vi ses :-)

Sejler Hilsen Jakob Frost 

Så starter sidste sidste del af sæsonen

 

Så starter sidste sidste del af sæsonen

I min sidste hilsen, bad jeg om at I krydsede fingre for at vi skulle have et lige så flot sejl vejr i år som sidste år. Vi må sige at det lykkes til fulde. Hvilken fantastisk sommer vi har haft. Jeg tror den bliver svær at slå, men lad os da prøve at krydse fingre igen næste år og se hvordan det går.
 

Det er med glæde jeg kan fortælle at vi er rundet 450 medlemmer. Det er nok det højste medlems antal i klubbens historie. Fremgangen er fordelt over flere områder, Ungdoms afdelingen er vokset meget de seneste år. Men også opstarten af vores SUP afdeling samt det store arbejde der bliver gjort i sejlerskolen er med til at tiltrække medlemmer til vores klub.

Men bare rolig. Dette vil ikke få bestyrelsen til at hvile på lauerbærene. Der bliver arbejdet på mange fronter med at skabe en så attraktiv klub som muligt.

Vi har fået byggetilladelse og tilbud hjem på nyt jolle skur. Der bliver nu arbejdet på at finde en fornuftig løsning på økonomien omkring dette byggeri. 

Vores deltagelse i Sportsbåds ligaen er indtil videre gået over al forventning. Med Max Rohde i spidsen, er det lykkes vores unge sejlere at bide sig fast blandt toppen af de 18 deltagende klubber, med en foreløbig 5 plads efter 2 af de 4 stævner. Det bliver spændende at følge de unge i de sidste stævner. 

Klubbens målsætning med deltagelsen i ligaen, er at sikre klubben deltagelse også næste år. Det er de 13 første klubber der bliver direkte udtaget til næste års liga, så der ser indtil videre lovende ud.
 

Vores deltagelse i ligaen, har givet bestyrelsen blod på tanden, i forhold til at investere i sportsbåde til vores klub. Det er noget af en mundfuld for en klub af vores størelse at løfte økonomien omkring sådan to både. Men det er bestyrelsens overbevisning at det vil blive et stort aktiv for klubben og det være med til at fremtidssikre den positive udvikling vores klub er inde i. Der bliver arbejdet med at finde en model der vil passe til vores klub og til vores økonomi. 

Ungdoms afdelingen har med betydelig støtte fra Nordea investere i en 29 ́er jolle. Der skal lyde en stor tak til Nordea. Jollen har allerede deltaget i NM, hvor vores unge sejlere blev rige på erfaringer med at tumle en så krævende jolle. Det bliver spændende at følge vores 29 ́er sejlere de kommende år.

Vores optimist sejlere har klaret sig flot i år. Med kval. til både NM og VM, det er ved at være nogle år siden vi sidst havde en sejler med til VM. Så det bliver spændende at følge hvordan det kommer til at gå.
 

I lørdags havde ungdomsafdelingen deres årlige tur til Bjørnø. Med 98 tilmeldte håbede vi på godt vejr, men det det blæste for meget. Så programmet blev kortet ned til en hyggelig eftermiddag og aften med fællesspisning i klubben. Dejligt at så mange mødte op trods ændringer i programmet.

SUP afdelingen er kommet godt igang, med ca 10-15 aktive sejlere. Der bliver trænet fast hver onsdag kl. 17.00. Så hvis det skulle have din interesse så kik forbi.

Fra onsdag d.13.8 til lørdag d.16.8 er vi vært ved DM for L23er og Express. Der kommer ca. 40 både så der skal nok komme godt med liv på havnen. DMet ligge noget senere end vi plejer at holde sådanne stævner. Hvilket har presset os lidt på hjælper siden. Det ser ud til at lykkes takket være jeres hjælp. Tak for det. Men der kan altid bruges lidt flere hænder, så hvis der er nogle der kan afse lidt tid i de dage til at hjælpe klubben, så må i gerne ringe til mig på 20166609.

Vi ses på havnen.

 

Sejler hilsner Jakob Frost! Formand Faaborg Sejlklub 

Så er sommeren på vej i vores klub

Så er sæsonen kommet igang. Lad os krydse fingre for at vi får et lige så flot sejlervejr som sidste år. 

Pigesejlads er startet op med 5 tilmeldte både, hvilket er en mere end sidste år.

 

Sejlerskolen er startet op med 16 elever, hvilket også må betegnes som flot. Sejlerskolebådene har fået udskiftet alt tovværk i foråret, det var meget tiltrængt. Der skal lyde en tak til alle dem der får vores sejlerskole til at fungere.

 

Onsdags sejladsen har desværre oplevet lidt tilbagegang i antallet af deltagende både, der er dog kommet lidt flere til efter opstart, så lad os se om vi ikke kan nå samme deltagerantal som de sidste år. Nina som har gjordt en stor indsats på Munkholm de sidste år, har ikke mulighed for at hjælpe os fast efter sommerferien. Jeg vil gerne takke Nina for hendes indsats på Munkholm. Er der nogle af vores medlemmer der kunne have lyst til at hjælpe på dommerstaget om onsdagen, må man gerne henvende sig til kapsejlads udvalget.

 

Ungdoms afdelingen er også kommet godt igang. Der er startet 10 nye C optimister og der er nu to krabbehold med 30 børn i alt. Der er 4 af krabberne fra sidste år, der er startet med at sejle optimist i år. Det viser at satsningen på de helt små begynder at bære frugt. Med A-B optimist og storjollesejlads, har vi ca. 60 aktive børn og unge i vores klub. Det kan vi godt være stolte af, der er mange klubber der har meget svært ved at rekruttere unge medlemmer.  Jeg fik så sent som i sidste uge en mail fra en sejlklub i Sønderjylland der havde stoppet deres ungdoms afdeling og derfor ville sælge deres udstyr. Det er trist når det går den vej.

 

Vi var i sidste weekend vært ved TORM junior grandprix med 238 sejlere. Det har været et stort arbejde at få dette op at stå. Vi havde ca. 100 hjælpere på land og vand, der var tre baner og vi havde ca. 20 dommere og følgebåde igang. Stævnet forløb fantastisk og det var en flok trætte men glade og stolte hjælpere der kunne klappe hinanden på skulderen søndag aften. Klubben har efter stævnet fået meget ros fra DS, sejlerne, ledere og hjælpere ude fra. Jeg vil gerne takke alle dem der var med til at løfte denne opgave, jeg vil også gerne takke for det fine samarbejde der var med Faaborg Havn. Nu hvor vi er ved at have sovet ud, tror jeg at vi er klar igen om et par år :-)

 

Som en del af at vi fra klubbens side ønsker at komme ud til en bredere del af kommunes borgere, er det med glæde at jeg kan fortælle at vi har startet en SUP (stand up paddling) afdeling og vi har haft tre instruktører på kursus. Interessen for SUP virker stor og de første elever har allerede meldt sig ind i vores klub. Der vil blive startet hold op i løbet af den næste måned, der vil komme mere på hjemmesiden om dette.

 

Den 14 juni fejre vi vores 100 års jubilæum. Der vil være aktiviter hele dagen lopppemarkede, krabbeklub, jollesejlads, mulighed for at komme ud at sejle og der vil også være SUP sejlads. Om aftnen vil der være spisning, med helstegt pattegris og musik. 

Jeg håber at vi bliver rigtig mange til fejringen af vores klub. Både krabbebørn og forældre, optimister, sejlerskole elever og alle de medlemmer vi ikke ser så tit i klubben. Kom nu allesammen, så vi i fællesskab kan få en uforglemmelig fest. 

I kan læse mere om dette på vores hjemmeside www.faaborg-sejlklub.dk 

Tilmelding til spisning og boderne kan ske via hjemmesiden eller på opslaget i klubben. 

Vi ses.

 

Sejler hilsner Jakob Frost

Formand Faaborg Sejlklub

 

 

 

Så er det lige op over :-)

I weekenden d. 10.-11. maj sejles der TORM Junior Grandprix i Faaborg

Jubilæum fejres på behørig vis

I weekenden d. 10.-11. maj løber årets første TORM Junior Grandprix af stablen. Arrangøren af TORM Junior Grandprix er Faaborg Sejlklub, der i weekenden kan se frem til at få fejret klubbens 100 års jubilæum på behørig vis, når ikke mindre end 250 unge sejlere indtager det Sydfynske farvand.

I TORM Junior Grandprix deltager klasserne A-Optimist, Feva og Zoom8 med i alt ca. 150 sejlere. Ved siden af TORM Junior Grandprix arrangerer Faaborg Sejlklub også ranglistestævne for E-joller og kapsejlads for B- og C-Optimist, og dermed bliver det samlede deltagerantal over 250 sejlere.

Stort frivilligt engagement

Gennem de seneste år har Faaborg Sejlklub været i en positiv udvikling. I ungdomsarbejdet har der været en udvikling, hvor klubbens aktiviteter er alsidige, så der er både er tilbud til sejlere med lyst til sportslige udfordringer og til sejlere med lyst til mere socialt orienteret sejlads. F.eks. fokuserer Faaborg Sejlklub på ungdommen i deltagelsen i Sejlsportsligaen og tilbyder også sejlads i skiff-joller. Udover de mere sportslige tilbud har Faaborg Sejlklub også oplevelsesrige aktiviteter for klubbens mindre erfarne sejlere, herunder sommeraktiviteter i samarbejde med Dansk Sejlunion.

Ved bl.a. at arbejde på tværs af udvalg og aktiviteter er klubbens afdelinger blevet bedre integreret i hinanden. For aktiviteterne og klubben i sin helhed giver det en større sammenhængskraft, fortæller Stig Bløcher, Faaborg Sejlklub:

I Faaborg Sejlklub er vi én klub forstået sådan, at f.eks. ungdomsafdelingen er meget integreret i resten af klubben. Det betyder, at vi nu i forbindelse med at holde TORM Grandprix har meget hjælp fra hovedklubben. Og det går også den anden vej, altså at andre aktivitetsudvalg får hjælp fra ungdomsafdelingen, f.eks. når seniorerne har stævner. For en klub med vores størrelse, er det den eneste måde, vi kan løse så store opgaver på. Til TORM Grandprixet i weekenden er vi ca. 70 frivillige, som står for både aktiviteterne på vandet og hele setup på land. Vi tilbyder hele pakken til deltagerne. Man har kunnet tilkøbe fuld forplejning ved tilmeldingen – dvs. morgenmad, frokost og aftensmad, og man kan udover det også købe sandwich, sodavand, kaffe osv. i en bod. Man kunne nemt klare sig med mindre, men vores plan har hele tiden været, at vi vil tilbyde det hele. Derfor har det også været nødvendigt at skaffe folk til det. Faktisk har det vist sig, at det ikke var noget stort problem for os at skaffe så mange frivillige. Og jeg tror, at grunden til det store engagement fra klubbens medlemmer bunder i en klar linje fra vores bestyrelse – herunder vores unge dygtige formand (red: Jakob Frost) – hvor ambitionen fra bestyrelsen er, at man i Faaborg Sejlklub vil have et stort stævne om året, fordi det styrker fællesskabet i klubben.

Kom og prøv vandsport til TORM Grandprix

I forbindelse med TORM Junior Grandprix trækkes der mange forældre og søskende med til stævnet. Lægger man deltagerantallet, deres familier og de mange frivillige sammen er langt over 500 personer samlet til en stor aktivitet, og det trækker nysgerrige folk til.

Til TORM Junior Grandprix stiller Dansk Sejlunion med en TORM-aktivitetstrailer med sit-on-top kajakker og SUP-boards, så interesserede kan prøve vandsport. Dansk Sejlunion stiller også med kompetente instruktører til at introducere f.eks. lokale børn og unge samt deltagernes søskende til sjove aktiviteter i havnebassinet.

Resultater og billeder

Følg TORM Junior Grandprix på Faaborg Sejlklubs hjemmeside, hvor resultater og billeder vil være tilgængelige efter stævnet.

 

Så er foråret på vej i vores klub

 

Så er foråret på vej i vores klub

Jeg vil gerne starte med at takke for det store fremmøde der var til vores generalforsamling. Jeg synes virkelig at det er imponerende at vi kan samle ca. 90 medlemmer den aften.Det vidner om at der en oprigtig interesse for hvordan det går i klubben. Der er mange klubber der missunder os den klubånd vi har, det er noget der ikke kommer af sig selv og noget der er blevet opbygget gennem mange år. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at bevare og udbygge denne klubånd. 

Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke for den opbakning vi fik på generalforsamlingen til vores arbejde. Den tillid der er givet os er noget vi tager meget seriøst og vil gøre alt for at leve op til denne.

Vinteren har budt på en del aktivitet i klubben, først havde vi fællesspisning med flæskesteg og pakkespil, der var over 80 deltagere i alle aldre og mange nye ansigter. Jeg vil gerne takke ungdoms afdelingen for dette arrangement.
Så kom fejringen af vores 100 års jubilæum. Det var med lidt sommerfugle i maven at bestyrelsen mødes og gjorde klar i Helios Teateret, for vi viste ikke hvor mange der ville komme, hvis det kun ville være den nærmeste familie, ville der nok blive lidt tomt i salen. Men vores frygt blev gjordt til skamme og jeg vil gerne takke for den store opbakning der var til denne dag. Jeg synes, fejring af vores klub blev lige som den “gamle dame” havde fortjent.!

Vores torske spisning var også rigtigt godt besøgt med ca. 10 flere end sidste år. Nu mangler vi bare at lære de unge at spise torsk, så skal vi nok også få klubhuset fyldt til denne fællesspisning.
I februar brugte en del af klubbens medlemmer to weekender på at male klubhuset indvendigt. Der blev virkelig arbejdet hårdt og med et aldersspænd på ca. 70 år må vi sige at hele klubben hjalp til. Jeg er meget glad for resultatet og synes virkelig det har pyntet på vores klubhus. Der skal lyde en stor tak til dem der hjalp.

Henover vinteren er der blevet arbejdet på at lave en ny hjemmeside, selvom at datoen for opstarten er blevet rykket nogle gange, var det med en vis stolthed at se den blive offentliggjordt i fredags. Adressen er den samme som den gamle side http://www.faaborg-sejlklub.dk
Der er virkelig blevet lagt mange timer i at få den gjordt klar. Der skal lyde en stor tak til Viggo Thomsen og Sune Hinz. Sune er vores nye webmaster og han har virkelig arbejdet hårdt de sidste uger, så I må gerne give ham et klap på skulderen når I møder ham.
Jeg er meget tilfreds med resultatet og håber at I vil tage godt imod den nye side.
Jeg vil opfodre jer alle til at besøge siden for at se hvad der sker i vores sejlklub og for dem der har tænkt sig at deltage i onsdagssejladserne i år, er tilmeldingen åben, så se nu at få jer tilmeldt:-)  På hjemmesiden er der gjort meget ud at info om tider og datoer for arrangementer i klubben, så jeg håber virkelig at I vil benytte jer af siden.

Sejlerskolen har introduktions aften d. 22-4. Hvis i kender nogen, der kunne tænke sig at deltage, så er det dagen at møde op, mere info findes på hjemmesiden.
Sejlerskolen mangler i år en instruktør og det ville virkelig være en skam at skulle sige nej til elever, fordi vi ikke har instruktører nok, jeg her selv været på posten nogle år og det er meget sjovt og givende at have med eleverne at gøre. Man behøver heller ikke at have et hold alene, hvis man er to der deler et hold, så er det kun hver anden uge man skal sætte en aften af. Jeg håber at der er nogen der ønsker at hjælpe sejlerskolen med dette. Hvis det kunne være noget for dig, så kontakt sejlerskoleleder Lene Dollris.

Ungdomsafdelingen holder åbenthus d. 3 maj, hvor børn og unge mellem 5 og 18 år kan komme og se om Faaborg Sejlklub er noget for dem. Så hvis I kender nogen i denne alder der måske kunne være interesseret så er vi klar til at vise hvad klubben har at tilbyde.

Standerhejsningen bliver d. 27-4 kl.13.30 Jeg håber at se mange af jer, så vi sammen kan få en god start på sæson nr. 100 i Faaborg Sejlklub.
 

Vi ses i klubben. Hilsen formand Jakob Frost 

Vinter hilsen fra en glad formand

Så er bådene kommet på land og vi går den mørke og kolde tid i møde. Det betyder ikke at klubbens aktiviter stopper.
Der er aktiviter hele vinteren. Blandt andet har der de seneste to weekender været lands trænings lejer med ca. 50 optimistsejlere fra hele landet og hvor 8 af vores egne sejlere deltog.
Der blev i sidste weekend lagt luftslanger ud, så vores bro kan klare sig igennem endnu en vinter, jeg vil gerne takke dem der deltog i dette arbejde.

Netop hjemvendt fra Dansk Sejlunions klubkonference, vi var fra Faaborg Sejlklub repræsenteret af mig, Lene fra Sejlerskolen og Mulle fra Krabbe holdet.
Det har været to inspirerende dage hvor vi fik en del med hjem til klubben at arbejde videre med.
DS har i år startet en kampagne med titlen Puls og vand i håret. Målet er at fastholde og tiltrække flere unge til sejlsporten, med unge skal forstås  ca. 16 til ca. 30 år.
Denne alders gruppe er der hvor klubberne ser det største frafald idag. 

En af de nye tiltag DS har gjort, er opstarten af en Sportsbådsliga. Her er det tanken at unge fra 18 klubber fra hele landet, skal dyste mod hinanden ved fire stævner i 2014. Der igennem vil man kåre den bedste klub. Det er klubberne der stiller hold og DS kommer med de både der skal sejles i.
De 13 bedste hold forsætter direkte til næste års liga, de 5 sidste pladser skal der sejles om. Til første sæson er 13 hold udpeget af DS og de sidste 5 hold fundet ved lodtrækning blandt 11 klubber.
Det er med stor glæde at jeg kan meddele at Faaborg Sejlklub er blandt de hold der skal deltage i Sportsbådsligaen i 2014.
Det er meget nyt og ikke noget vi har kunne forberede os så meget på, men vi har gjort os nogle tanker om hvem vi ønsker skal repræsentere FSK. Det er tanken at samle en trup på 5-10 unge mennesker der har haft deres opvækst i klubben og det bliver så dem der skal  forsvare vores klub i ligaen.
Lidt mere om Sportsbådsligaen:
-Der vil blive sejlet i 6 ens både, hvor der bliver skiftet mellem besætningerne på vandet.
-Der forventes at der skal sejles ca. 35 sejladser a´ ca 20 minutter per stævne.
-Der er 4 klubber fra fyn der deltager, vi 4 klubber påtænker at indgå et trænings samarbejde.
-Man forventer massiv presse dækning af ligaen.
-Prisen for at deltage er 10.000 kr. for en sæson, de penge vil vi finde uden at belaste    klubbens drift.
Jeg håber alle vil støtte op omkring klubbens deltagelse.

2014 er jubilæumsår og dette vil blive markeret lørdag d.25 januar i Helios teateret, der kommer mere om dette når vi kommer tættere på. Jeg håber at se alle til denne store dag.

Til maj skal vi være vært ved TORM junior Grandprix, et stævne med ca. 200 jolle sejlere + ca. det samme antal forældre.

I uge 31 tager vi imod L23 og Express for at afholde deres DM. Hvilket vi virkelig ser frem til da det er et par klasser med nogle rare sejlere. Til sommer holder vi en stor jubilæumsfest for alle medlemmer og sponsorer.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår, med tak for året der gik.

Sejler Hilsner Jakob Frost

Sommer hilsen fra en glad og stolt formand

Først vil jeg ønske Kaj, Lars og `Godtnok` et stort tillykke med deres nye DM titel i Spækhugger. Efter flot sejlads i Kragenæs, under svære forhold med en del strøm og med springende vind, lykkes det ´Godtnok ´at tage titlen foran 13 andre både.

Flot sejlet. Det er også flot at se ,hvilken modtagelse vores klub gav de trætte og stolte sejlere da de kom hjem. 

Der skal også lyde et stort held og lykke til Camilla Eden, som sammen med makkeren Nicklas Heide-Jørgensen fra Svendborg, har kvalificeret sig i katamaranen SL 16, til ungdoms VM i Limassol, Cypern. Udtagelsen har været utrolig spændende at følge og de to unge har arbejdet hårdt det sidste år for at kvalificere sig. 

Celine Carlsen medlem af Faaborg Sejlklub, har også kvalificeret sig i Laser Radial. Celine sejler til daglig i Egå, det er tredje gang hun skal deltage i U-VM.

Sejladserne sejles fra den 15. juli til 19. juli. Det bliver spændende at følge de unges resultater. 

Som formand og stævneleder på det netop overståede H-båds DM, vil jeg gerne takke for den kæmpe indsats der er blevet gjordt af mange af vores medlemmer, for at få dette stævne til at lykkes. Det har været fantastik at være i klubben den sidste uge. Der har været en rigtig god stemning blandt sejlere og hjælpere. 

Vi har endnu en gang fået stor ros fra sejlerne ude fra. Det er dejligt når der bliver gjordt så stor en indsats, at vi så kan levere noget ud over, hvad sejlerne normalt oplever. Det kan vi alle godt være stolte over.

Jeg bliver også glad for at se de nye hjælpere, vi har set i år. Der har været unge og ældre, folk fra sejlerskolen og optimist afdelingen Det er flot hvor mange der vil afse tid til klubben midt i ferien.

Jeg takker endnu en gang.

I foråret har der været travlt i klubben. Folkene omkring sejlerskolen er kommet godt igang og med ca.15 elever må det siges at være ganske flot.

Optimistafdelingen har også haft et travlt forår, med 20 nye krabbe børn og ca. 20 nye C sejlere. Der har sydet af aktivitet ,især om torsdagen hvor der har været mellem 60 til 70 børn og forældre til spisning efter endt træning. Det er dejligt at være en del af.

Jeg vil også gerne sige tillykke til de optimist sejlere fra klubben, der har kvalificeret sig til NM eller EM. Held og lykke.

Kapsejlads afdelingen har udover onsdags sejlads også afholdt Speed cup. Et hyggeligt stævne som vi også fik stor ros for.

Sommer hilsner 

Jakob Frost