Faaborg sejlklub ungdom

Faaborg sejlklub har en meget aktiv ungdoms afdeling hvor der er plads til alle, hvad enten man er ny og uerfaren i en jolle eller har massere af erfaring og timer på vandet. Faaborg sejlklub bestræber sig på at kunne tilbyde så mange aktiviteter som muligt, der alle tilgode ser de behov vores nuværende, men i særdeleshed også vores kommende medlemmer har for at få en aktiv tilværelse på og omkring vandet. Denne vision ligger til grund for vores ungdomspolitik og målsætning, vi glæder os til at byde alle velkommen i klubben.

FSKungdom

Ungdomspolitik

Målsætning

 • At uddanne unge sejlere.

 • At fastholde de unge i sejlsport via leg, læring, socialt samvær og deltagelse i kapsejladser – specielt
  med fokus på nye sejlere hvert år.

 • At fastholde de aktive forældre – og aktivere de nye forældre.

 • At gøre de unge selvhjulpne på vandet og uddanne hinanden ved hjælp af trænere og forældre.

 • At mindst én A-optimist hvert år kvalificerer sig til et internationalt mesterskab.

 • At der er aktiviteter hele året rundt.

 • At ungdomspolitikken revideres hver vinter.

Mål for 2019

 • Vi vil tilbyde træning tirsdag og torsdag med forskelligt indhold.

 • Vi vil igennem Krabbeklubben give mindre børn kendskab til Sejlklubben og derigennem give dem lyst til at fortsætte som jollesejlere.

 • Vi vil igen i år opstarte et nyt hold C-sejlere med nybegyndere bla. med sejlere der kommer fra Krabbeklubben .

 • Vi vil have plads til både bredde og elite i vores klub og undervisningen skal variere mellem leg og teori - og gerne læring gennem leg

 • Vi vil kommunikere via vores Facebook profil “FSK UNGDOM”

 • Vi vil fortsat udvikle vores træner team – Vi har i løbet af vinteren haft trænere på kursus hos Dansk sejlunion & målet næste vinter er at fortsætte den udvikling.

 • Vi vil højne de sociale relationer forældrene imellem, således at forældrene lever et liv på havnen og ikke blot afleverer og henter børnene. Dette fremmes bl.a. ved fællesspisninger torsdag efter træning for sejlere, forældre og søskende samt andre sociale arrangementer som er anført i kalenderen.

 • Vi vil lægge vægt på det sociale samvær sejlerne imellem.

 • Vores sportslige arbejde koncentreres omkring jolletypen Optimist & E-joller.

 • Sponsorprojekt – Vi vil skaffe penge til renovering af joller og muligvis nye joller.

Ønsker for fremtiden

 • At vi lykkedes med at få flere forældre inddraget i det frivillige arbejde omkring klubben

 • Løbende udskiftning af vores materiel, så vi kan højne gennemsnits standarden og derved undgå for meget ”reparationstid”