Program for DM 2014

ONSDAG 13. AUGUST

kl. 12.00

kl. 16.00-18.00

kl. 16.00-20.00

Kl. 20.00

Indlevering af sejl til måling (sidste frist er kl. 20.00)

Gratis kran til søsætning eller vask

Pølsebod og øl vogn er åben

Stævne åbning


TORSDAG 14. AUGUST

Kl. 07.00-08.00

Kl. 07.30

Kl. 09.55Efter endt sejlads

Kl. 16.00-20.00          

Kl. 18.00-20.00                                          

Kl. 19.00

Morgenmad og madpakke smøring for tilmeldte.

Bureau åbner

Varselsskud for L23´ernes første sejlads, efterfølgende sejlads startes umiddelbart efter målgang i første sejlads. Express tilbydes at deltage i dagens sejladser som tune-op. (Antal sejladser se punkt 6. i indbydelse)

Mole øl, Pølsebod og stævnebar åbner med Live musik.

Gratis kran til søsætning og vask Express

Bureau åben - check-in af Express både, forevisning af dokumentation samt kontrol i henhold til klasseregler

Fælles spisning, Express sejlerne bydes velkommen


FREDAG 15. AUGUST

Kl. 07.00-08.00                                         Morgenmad og madpakker for tilmeldte 

Kl. 07,30                                                    Bureau åbner

Kl. 09.55                                                    Varselsskud for Dagens første sejlads, efterfølgende sejlads startes umiddelbart efter målgang i foregående sejlads. (Antal sejladser se punkt 6. i indbydelse)

Efter endt sejlads                                     Mole øl, Pølsebod og stævnebar åbner med Live musik.

Kl. 17.00                                                     Konkurrence (Medhjælpere FSK VS. L23 klubben VS. Express klubben)

Kl. 19.00                                                    Grill aften

LØRDAG 16. AUGUST

Kl. 07.30-08.00                                        Morgenmad og madpakke smøring for tilmeldte.  

Kl. 07,30                                                   Bureau åbner

Kl. 09.55                                                   Varselsskud for dagens første sejlads, efterfølgende sejlads startes umiddelbart efter målgang i foregående sejlads. (Antal sejladser se punkt 6. i indbydelse)

Efter endt sejlads                                    Mole øl, pølsevogn og stævnebar åbner med Live musik.

Kl. 16.00-18.00                                        Optagning af både efter sidste sejlads

Kl. 19.00                                                   Festmiddag for tilmeldte.

Kl. 20.00                                                  Præmieuddeling

Kl. 20.00-??.??                                         Dans og Live musik i teltet

SØNDAG 17. AUGUST

Reservedag (tages kun i brug hvis der ikke er gennemført 4 sejladser lørdag aften)