Duelighedsbevis 2014/2015

Der afholdes i perioden oktober til Maj undervisning i teoretisk duelighed i Faaborg sejlklub.

Konge lods Georg Thuesen underviser i klubhuset torsdage i lige uger kl. 19.00 - 22.00. Første undervisnings aften er d. 30-10-2014, den teoretiske prøve afholdes i maj måned.

Ud over undervisning i navigation og søvejsregler indeholder undervisning også emner som kendskab til fartøjer, lanterne føring, vejrforhold, sikkerhed til søs, forebyggelse og bekæmpelse af brand samt beskyttelse af havmiljøet.

Undervisningen er opbygget så der til hver undervisningsaften vil være et selvstudie med læsning og opgaver der skal løses hjemme, det vil så til undervisningsaftenen vil blive gennemgået i forbindelse med den faste del af undervisningen. Der vil til hver undervisningsaften være mulighed for hjælp fra lærer eller andre elever og hver aften afsluttes med en spørgerunde, hvor der bliver rig mulighed for at få svar på alt hvad der angår færdsel på havet.

Dueligheds undervisningen koster 1450 kr.

I beløbet er inkluderet det søkort opgaverne kommer til at foregå i samt Weilbach bøgerne Dueligheds-bogen og Opgavesamling til duelighedsprøven i sejlads.

Det eneste man selv skal medbringe er: blyant, viskelæder, kurs trekant samt en passer.


Nyttig læsning:

Begge artikler er skrevet af Benjamin Kristensen fra Duelighedsklubben, www.duelighed.dk