Kære Sejlere

Faaborg Sejlklub har ikke det største areal at råde over og derfor er det vigtigt at alle overholder de anvisninger der gives. Der vedhæftes kort over området. Der er søsætning af supportbåde fredag fra 14-21 og igen lørdag morgen fra 7 til 9 og igen efter kl.11. Der skal benyttes slæbested som angivet på kortet. Trailere skal umiddelbart efter aflæsning parkeres ved Falck stationen, Engvej, som angivet på kortet.

De sejlere, som har booket en plads til campingvogn eller telt, får udleveret en billet som skal monteres synligt ved indgangen til campingvognen eller teltet. Der skal være 3m brandzone mellem hver enhed. Fortelte må ikke stilles op. De offentlige toiletter v parkeringspladsen skal benyttes.. Bemærk at anvisninger fra pladsanvisningerne SKAL følges, ellers forbeholder vi os retten til at henvise til nærmeste campingplads.

Biler & joller skal parkeres på de anførte steder – se kortet. De som har bestilt mad vil få udleveret billet ved registrering i bureau.

Sejladsbestemmelserne bliver lagt op på Faaborg Sejlklubs hjemmeside og er i øvrigt synligt på opslagstavlen ved bureau. De vil ikke blive udleveret fra bureau.

Der vil weekenden igennem være mulighed for at købe sandwich, is og øl/vand i sejlklubben

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer i det sydfynske!

 

Sejlerhilsner

Faaborg Sejlklub

STÆVNE SPONSORERE: