Ungdom og storjolle sejlernes torsdags træning - opstart

  • Faaborg Sejlklub Lillestrand 6 5600 Faaborg Denmark

Der er hver torsdag efter træning fællesspisning hvor alle kan deltage, husk at tildmelde hvor mange der spiser med inden ungerne tager på vandet. Fællesspisningen arrangeres af forældre på frivillig basis.

Husk tørdragt, hue og handsker