Foreløbigt Program for Speed Cup

Fredag d. 10 juni

Kl. 18.00-20.00           Gratis kran til søsætning

Kl. 18.00-20.00           Bureau åben

Lørdag d. 11 juni

Kl. 7.00-10.00              Gratis kran til søsætning

Kl. 7.30-09.00             Bureau åbner, morgenmad og madpakke smøring i klubhuset.

Kl. 9.00                       Skippermøde ved klubhuset (kort briefing)

Kl. 10.25                   Varselssignal 1. sejlads, der forsøges afviklet så mange sejladser som muligt

                                    Moleøl efter endt sejlads ved klubhuset

Kl. 18.30                     Fællesspisning i klubhuset. (Husk at forhånds tilmelde)

Søndag d. 12 juni

Kl. 7.30                       Morgenmad i klubhuset.

Kl. 9.25                       Varselssignal 1. sejlads, der varsels ikke til flere sejladser efter kl. 14.00

                                     Kran, moleøl, resultater og præmieoverrækkelse efter endt sejlads