Kapsejladser i Faaborg sejlklub

I Faaborg sejlklub er der mange muligheder for at komme ud at sejle kapsejlads, scrol ned på siden og se mulighederne

Onsdagssejladser

Faaborg Sejlklub arrangerer hver onsdag en hyggelig og venskabelig kapsejlads, hvor du får mulighed for - i trygge rammer - at sejle din båd under forskellige vejrforhold. Det giver godt sømandskab. Efter hver match møder du de øvrige deltagere i klubhuset, hvor dagens sejlads bliver drøftet og resultater, information m.m. bliver meddelt.

I klubhuset kan du købe brød, kaffe, øl og vand til klubbens lave priser. Alle sejlbåde kan deltage. Vi sejler efter gældende handikap-regler, således at forskellige bådtyper konkurrerer på lige vilkår.

Det er tilladt for nybegyndere at deltage i onsdagskapsejladser uden at have indløst målerbrev, man vil dog ikke deltage i løbene men få taget en tidstagning på sejladserne.

Ved interesse eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte kapsejladsudvalgets formand på mail: kapsejlads@faaborg-sejlklub.dk

Læs mere her->

Pigesejlads

I mange år har Faaborg Sejlklub haft pigesejlads om tirsdagen, hvor ca. 20 piger dyster på fjorden. Der bliver gået til stålet og efter sejladserne er der fællesspisning i klubhuset. Denne sejlads har givet mange piger "hår på brystet" - det er en god måde at blive en mere erfaren sejler på. Der deltager piger i alle aldre, både erfarende piger som er skipper på båd og knap så erfarende som der deltager som gaster. 

Lyder dette som noget for dig eller din kone så kontakt Mulle Frost 30501611. Der er altid plads til flere der ønsker at komme på vandet og udfordre sig selv lidt.

Sejladsbestemmelser i PDF her:

Banekort i PDF her:

Tilmelding til pigekapsejlads her:

Overalt resultat 2014 her->

Speed Cup

Speed Cup er et åbent klassebåds stævne, hvor alle klassebåde kan stille til start i løb på minumum 5 både. Stævnet er blevet en stor succes siden dens start i 2012. Faaborg sejlklubs målsætning med afholdelse af Speed Cup er at forene klasseorganisationerne i Danmark og skabe grobund for sammenhold, hygge og vidensdeling på tværs af bådklasser og organisationer. Flere af landes bådklasser bruger Speed Cup som en del af deres ranglistestævner eller som tune-up inden et DM. Ud over sejladser i det sydfyndske øhav tilbyder Faaborg sejlklub selvfølgelig også hyggelig fællesspisning, morgenmad og mulighed for smørselvmadpakker til rimelige priser.

Er dette noget for din bådklasse/organisation er i meget velkomne til at arrangere stævne ifm. Faaborg sejlklub. Kontakt kapsejlas@faaborg-sejlklub.dk

Læs mere her:

Tuco Cup

Faaborg Sejlklub tilbyder hvert år Danmarks smukkeste distancesejlads

Tuco Cup er sejlads for både ambitiøse kapsejlere og de, der dyrker kapsejlads på hygge niveau. Kapsejladsen er distansesejlads rundt om øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø. Deltagene både bliver startet løbende efter handicap, dvs. at alle både i teorien vil komme samlet tilbage på fjorden og i mål. Det giver alle muligheder for sjov og spændende sejlads,  hvor den der kommer først i mål er vinderen. Ud over sejladsen tilbyder Faaborg sejlklub lodtrækning af præmier blandt alle deltagende både samt hyggelig fællesspisning efter endt sejlads.

Læs mere her:

Større stævner f.eks. DM

Faaborg sejlklub af holder gerne et større stævne som f.eks. et DM hvert år

Disse stævnerne er en stor del af klubbens liv, det er til sådanne stævner at klubbens medlemmer mødes på tværs af alle aldre med et fælles mål om at lave et så godt arrengement som muligt, både for vores sejler gæster men også os selv. Der bliver hygget og snakket samtidigt med det store arbejde der er i og have op til flere hundrede mennenske på besøg. Detb er altid en stor fornøjelse at være en del af det liv disse dage skaber hvad enten man er sejler eller hjælper.

Har du en klasse der ønsker et stævne eller vil du bare være en del af arrengementet, er du altid velkommen til at kontakte klubbens formand, Jakob Frost her: formand@faaborg-sejlklub.dk

Information om hvad der sker i Faaborg selklub finder du her->