INDBYDELSE | PROGRAM | SEJLADSBESTEMMELSER | FORPLEJNING | TILMELDING | BILLEDER

DELTAGERLISTER: L 23 | Express

RESULTATER: L23 | Express

Link til pressemeddelelser: baadmagasinet.dk | minbaad.dk | minbaad.dk


Faaborg sejlklub inviterer til åbent DS-DM 2014 for L23 og Albin Express

Onsdag den 13.  august til lørdag den 16. august med søndag den 17. august som reservedag

Faaborg sejlklub glæder sig til at byde L23 og Express sejlere velkommen til åbent DS-DM i Faaborg, stævnet afholdes i uge 33 med søsætning og måling af sejl onsdag og sejladser fra torsdag til lørdag, stævnet afsluttes med fest middag i det store festtelt lørdag aften. Faaborg sejlklub har i 2014 100 års jubilæum og har dermed mange års erfaring i afholdelse af stævner, vi vil i klubben gøre et stort stykke arbejde for at afholde et stævne der vil blive husket af sejlerne lagt ud i fremtiden som et rigtigt godt DM, men også for at vise af selvom Faaborg Sejlklub er en "gammel" dame så er det en moderne klub i vækst. Vi håber på stort fremmøde af både i begge klasser, og ser frem til at tage i mod jer til sommer.

Til de både der kommer på trailer vil der være gratis kran hjælp til både søsætning og optagning, kommer du/i sejlende vil der også være mulighed for at komme op og vaske!

L23 start 2013

Der vil for L23 sejlerne være mulighed for at låne en gratis trailer i ugerne op til DM (afhentes i Faaborg), for sejlere der ikke har deltaget til et DM indenfor de sidste 2 år også ydes hjælp til transport fra hjem havn til Faaborg, bådejere står selv for udgift til brændstof, men der kan ydes hjælp i form at køretøj og chauffør.

Kontaktperson: Sune Hinz - Telf. 51 21 85 81 - sunehinz@hotmail.com

Express sejlere

Stævne sponsere: